You are currently viewing आन्तरिक मगर जनगणना राष्ट्रिय अभियान २०७७ मा सहभागी हुन नेपाल मगर संघबाट सम्पुर्ण मगर समुदायमा हार्दिक अपिल ।

आन्तरिक मगर जनगणना राष्ट्रिय अभियान २०७७ मा सहभागी हुन नेपाल मगर संघबाट सम्पुर्ण मगर समुदायमा हार्दिक अपिल ।

Leave a Reply